شما در کجای راه زندگی تان قرار دارید ؟

در طول زندگی خود آیا به این فکر کرده اید که می توانستید بهتر باشید و زندگی بهتری داشته و از مواهب دنیا بیشتر از دیگران برخوردار شوید . من می توانم به شما بگویم از این زندگی راضی باشید و فکر تحول را از سر بیرون کنید ولی چون به شما اهمیت می دهم راهکاری را پیشنهاد می دهم که در طی آن بتوانید از سعادت دنیوی بیشتری برخوردار شوید . امر آخرت هم در خوشبختی فرد در همین دنیا مستور است . پس با ما بیائید .

/ 0 نظر / 19 بازدید