زندگی ما بسیار روندی پیچیده دارد

ما در این حیات دنیا به امید این هر روزمان را طی می کنیم که فردا بهتر شود ولی گاه پیش می آید که روزها و ماههای متوالی و چه بسا سالیان دراز در یک حالت بسر می بریم . روند تحول شکل خاصی دارد که اکثریت ما آنرا آموزش ندیده ایم . در این وبلاگ سعی خواهد شد روند جامع و فراگیری که به کار همه بیاید تدریس شود . ما را دنبال کنید . ممنون .

/ 0 نظر / 14 بازدید